Професионална изработка на икони и иконостаси, дърворезба, дървопластика и художествена галерия

Герб. Материал - Бряст.